Cho thuê xe tải nhỏ chuyển nhà trọn gói tại quận 2

Cho thuê xe tải nhỏ chuyển nhà trọn gói tại quận 2

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: Tiếp tục phát triển nhà ở xã hội

Theo Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, ngành xây dựng xây được nhiều nhà ở xã hội là tốt, nhưng quan trọng hơn là người dân mua được nhà đó.

Sáng nay (15/1), phát biểu tại hội nghị triển khai công tác năm 2016 của ngành xây dựng, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh lưu ý: Ngành xây dựng làm được nhiều nhà ở xã hội là tốt, nhưng quan trọng hơn là phải có giải pháp hợp lý để người dân thực sự được thụ hưởng các sản phẩm nhà ở xã hội đó.

“Rất ấn tượng với kết quả cấu trúc lại thị trường bất động sản”

Đánh giá kết quả công tác ngành xây dựng năm 2015 và giai đoạn 2011-2015, Phó Thủ tướng biểu dương một số kết quả ngành xây dựng đã đạt được, góp phần quan trọng vào thành quả chung của phát triển kinh tế – xã hội nước ta.

Trong đó, ngành xây dựng đã ngày càng hoàn thiện được hệ thống chính sách, pháp luật trong xây dựng, trong đó đã trực tiếp soạn thảo và tham gia vào việc xây dựng các luật như: Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai, Luật Đầu tư công… Các luật này góp phần ngày càng hoàn thiện theo hướng phục vụ sự phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN của nước ta; tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp… thuận lợi hơn trong sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, giá trị sản xuất ngành xây dựng 5 năm qua liên tục tăng trưởng ở mức khá cao, góp phần tích cực vào tăng trưởng chung của nền kinh tế. Công tác quy hoạch xây dựng được quan tâm hơn, cơ bản đáp ứng được yêu cầu; hệ thống đô thị phát triển nhanh về qui mô.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng đánh giá cao việc Bộ Xây dựng đã kịp thời đề xuất và thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp thiết thực tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Đến nay, thị trường đã phục hồi, ấm lên. Mở rộng được đối tượng thụ hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở; điều chỉnh cơ cấu sản phẩm bất động sản hướng đến đáp ứng nhu cầu chung của xã hội, nhất là nhu cầu về nhà ở của các đối tượng diện ưu tiên về nhà ở xã hội. Cùng với đó, thị trường bất động sản đã được cấu trúc lại vừa đáp ứng nhu cầu của thị trường vừa chăm lo cho yêu cầu của xã hội.

Công tác quản lý xây dựng cũng được Phó Thủ tướng đánh giá là đã được ngành quan tâm hơn, quản lý chất lượng công trình xây dựng tốt hơn; giảm thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng. Về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc ngành xây dựng, theo đánh giá của Phó Thủ tướng, ngành xây dựng cũng đã đạt những thành quả khá tích cực.

Tiếp tục phát triển nhà ở xã hội

Về nhiệm vụ năm 2016, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành xây dựng cần chủ động trong điều hành, lường trước tình hình để có giải pháp kịp thời, chủ động, hiệu quả. Trong đó, phải tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về xây dựng; nâng cao chất lượng quy hoạch (nhất là phối hợp quy hoạch xây dựng với các quy hoạch khác để giảm bất cập phát sinh); quản lý tốt quy hoạch; tăng cường công tác quản lý xây dựng (trong đó đặc biệt lưu ý về quy hoạch, cấp phép xây dựng và chất lượng công trình…); thanh tra, xử lý nghiêm các sai phạm về xây dựng.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, ngành xây dựng cần tiếp tục phát triển nhà ở cho các đối tượng thuộc diện chính sách. Hiện nay, công tác này đang làm tốt, cần phải làm tốt hơn nữa. Bởi vì xây dựng nhiều nhà ở xã hội là tốt, nhưng quan trọng hơn là phải có giải pháp hợp lý để người dân mua được các sản phẩm nhà ở xã hội đó. Theo đó, cần xây dựng chính sách căn bản và lâu dài để các đối tượng là người nghèo, diện chính sách… mua nhà ở xã hội được tiếp cận sản phẩm dễ dàng hơn.

Cùng với đó, ngành xây dựng cần tiếp tục sắp xếp lại và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ngành xây dựng. Vì đến nay, vẫn còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết, việc tái cơ cấu kết quả còn chưa cao, nhiều doanh nghiệp cổ phần hóa rồi nhưng tỷ lệ bán vốn nhà nước còn thấp, cần phải bán tiếp. Đồng thời, đổi mới phương thức và công tác quản trị doanh nghiệp nhà nước thuộc ngành xây dựng…
Tăng cường thanh tra xây dựng

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho biết, năm 2016, ngành xây dựng phấn đấu: Tỉ lệ đô thị hóa cả nước đạt khoảng 36,8%. Tỷ lệ quy hoạch vùng tỉnh đạt 100%, quy hoạch chi tiết đạt khoảng 35%, quy hoạch xây dựng nông thôn đạt100%…. Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 81,5-82%, tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch giảm xuống còn 24%, tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt khoảng 85,5-86%.

Diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 22,6 m2sàn/người. Tổng sản lượng xi măng tiêu thụ đạt khoảng 74-75 triệu tấn. Giá trị sản xuất xây dựng toàn Ngành tính theo giá hiện hành tăng khoảng 10% so với năm 2015.

Để đạt kết quả đó, ngành xây dựng đặt ra một số nhiệm trong vụ trọng tâm, như:  Tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng ban hành các văn bản pháp luật của ngành; đổi mới, nâng cao chất lượng quy hoạch; quản lý, kiểm soát chặt chẽ quán trình phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch; triển khai thực hiện Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn.

Ngành sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản gắn với thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia; tăng cường quản lý, kiểm soát theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản, đảm bảo để thị trường phát triển ổn định, bền vững; tiếp tục rà soát, phân loại, điều chỉnh hợp lý cơ cấu hàng hóa các dự án bất động sản; xây dựng hệ thống thông tin thị trường.

Tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu ngành Xây dựng; xây dựng các cơ chế, chính sách tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ và thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong Ngành; hoàn thành cổ phần hóa các Tổng công ty thuộc Bộ Xây dựng, tiếp tục thực hiện thoái vốn đầu tư ngoài ngành theo lộ trình hợp lý. Ngành xây dựng cũng sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên ngành xây dựng, tích cực phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành…./.

Với chất lượng dịch vụ tốt nhất chúng tôi đã được sự tin tưởng của rất nhiều khách sử dụng. Nhận chở hàng giá rẻ   tự hào là nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu về lĩnh vực Nhận chở hàng giá rẻ  tại các khu công nghiệp:

Cho thuê xe tải nhỏ chuyển nhà trọn gói  Cho thuê xe tải nhỏ chuyển nhà trọn gói tại quận 1

Cho thuê xe tải nhỏ chuyển nhà trọn gói   Cho thuê xe tải nhỏ chuyển nhà trọn gói tại quận 2

Cho thuê xe tải nhỏ chuyển nhà trọn gói  Cho thuê xe tải nhỏ chuyển nhà trọn gói tại quận 3

Cho thuê xe tải nhỏ chuyển nhà trọn gói  Cho thuê xe tải nhỏ chuyển nhà trọn gói tại quận 4

Nhận chở hàng tết 2016 giá rẻ tại quận 3

checkpass  Cho thuê xe tải nhỏ chuyển nhà trọn gói tại quận 5

Cho thuê xe tải nhỏ chuyển nhà trọn gói  Cho thuê xe tải nhỏ chuyển nhà trọn gói tại quận 6

Cho thuê xe tải nhỏ chuyển nhà trọn gói  Cho thuê xe tải nhỏ chuyển nhà trọn gói tại quận 7

Cho thuê xe tải nhỏ chuyển nhà trọn gói  Cho thuê xe tải nhỏ chuyển nhà trọn gói tại quận 8

Cho thuê xe tải nhỏ chuyển nhà trọn gói  Cho thuê xe tải nhỏ chuyển nhà trọn gói tại quận 9

Cho thuê xe tải nhỏ chuyển nhà trọn gói  Cho thuê xe tải nhỏ chuyển nhà trọn gói tại quận 10

Cho thuê xe tải nhỏ chuyển nhà trọn gói  Cho thuê xe tải nhỏ chuyển nhà trọn gói tại quận 11

Thuê xe đi chơi tết

Cho thuê xe tải nhỏ chuyển nhà trọn gói  Cho thuê xe tải nhỏ chuyển nhà trọn gói tại quận 12

Cho thuê xe tải nhỏ chuyển nhà trọn gói  Cho thuê xe tải nhỏ chuyển nhà trọn gói tại Bình Thạnh

Cho thuê xe tải nhỏ chuyển nhà trọn gói  Cho thuê xe tải nhỏ chuyển nhà trọn gói tại Bình Tân

Cho thuê xe tải nhỏ chuyển nhà trọn gói  Cho thuê xe tải nhỏ chuyển nhà trọn gói tại Gò Vấp

Cho thuê xe tải nhỏ chuyển nhà trọn gói  Cho thuê xe tải nhỏ chuyển nhà trọn gói tại Bình Chánh

Cho thuê xe tải nhỏ chuyển nhà trọn gói  Cho thuê xe tải nhỏ chuyển nhà trọn gói tại Phú Nhuận

Cho thuê xe tải nhỏ chuyển nhà trọn gói  Cho thuê xe tải nhỏ chuyển nhà trọn gói tại  Củ Chi

Nhận chở hàng giá rẻ

Cho thuê xe tải nhỏ chuyển nhà trọn gói  Cho thuê xe tải nhỏ chuyển nhà trọn gói tại Thủ Đức

Cho thuê xe tải nhỏ chuyển nhà trọn gói  Cho thuê xe tải nhỏ chuyển nhà trọn gói tại Tân Phú

Cho thuê xe tải nhỏ chuyển nhà trọn gói  Cho thuê xe tải nhỏ chuyển nhà trọn gói tại  Nhà Bè

Cho thuê xe tải nhỏ chuyển nhà trọn gói  Cho thuê xe tải nhỏ chuyển nhà trọn gói tại Hóc Môn

Cho thuê xe tải nhỏ chuyển nhà trọn gói  Cho thuê xe tải nhỏ chuyển nhà trọn gói tại Long An

Kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Quý khách để Nhận chở hàng giá rẻ phục vụ Quý Khách, ngày càng tốt hơn.

Cho thuê xe tải nhỏ chuyển nhà tại quận 2

VẬN TẢI ANH HIỂN

Địa chỉ: 278/24  Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0908.81.81.85 – 0938.534.666

Website: nhanchohang.vn – Email: nhanchohangsdn@gmail.com

Cảm ơn bạn đọc đã ủng hộ và tin tưởng Nhận chở hàng giá rẻ  !