Đánh thuế theo giá trị xe

Đánh thuế theo giá trị xe
Nên giảm thuế các dòng xe sang, khuyến khích phát triển dòng công nghệ mới.

Như tác giả Nguyên Khoa viết “Đánh thuế xe hơi theo dung tích xi-lanh là lạc hậu”, theo tôi đó cũng là sai lầm vì như vậy là khuyến khích phát triển các loại xe rẻ tiền, công nghệ lạc hậu. Rồi Việt Nam sẽ thành bãi rác thải công nghệ và giải quyết vấn nạn môi trường.

Chi bằng làm ngược lại, giảm thuế cho dòng xe sang, khuyến khích phát triển các dòng xe công nghệ mới. Tôi nghĩ với cách này sẽ ít phải đau đầu giải quyết nạn ô nhiễm môi trường, số lượng tăng nhưng sẽ không đột biến (vì có giảm thì các dòng này vẫn chỉ phù hợp với các đối tượng thu nhập khá cao trở lên).

Tuy không tăng về số phương tiện thu thuế nhưng giá trị thu thuế lại cao hơn. Tóm lại, chính xác nhất thì ta nên thu thuế theo giá trị của xe.

Đánh thuế theo giá trị xe

Đánh thuế theo giá trị xe