Dịch vụ cấp sổ đỏ khiến người dân bức xúc nhất

Dịch vụ cấp sổ đỏ khiến người dân bức xúc nhất

Gần 70% số người được hỏi yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính trong việc thực hiện dịch vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của Hà Nội.

Sáng 12/10, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội đã công bố kết quả khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính thành phố.

5.400 phiếu được phát ra, trong đó sở chuyên ngành, quận huyện thị xã 2.900 phiếu, xã phường thị trấn 2.500 phiếu để thu ý kiến về 6 lĩnh vực gồm: cấp giấy phép xây dựng nhà ở; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp giấy chứng minh nhân dân; cấp giấy khai sinh; chứng thực; đăng ký kết hôn.

Kết quả, dịch vụ hành chính công có tỷ lệ hài lòng cao nhất là chứng minh nhân dân (đạt 91,33%), tiếp theo là cấp giấy khai sinh (đạt trên 87%), cấp giấy đăng ký kết hôn (trên 84%), cấp giấy phép xây dựng nhà ở (hơn 80%), giấy chứng thực (trên 78%). Có kết quả hài lòng thấp nhất là dịch vụ cấp sổ đỏ, đạt trên 71%.

Tỷ lệ khảo sát cụ thể của dịch vụ cấp sổ đỏ như sau: hài lòng 55,47%, rất hài lòng 15,69%, bình thường 27,13%; không hài lòng và rất không hài lòng lần lượt là 1,22% và 0,49%.

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội cho hay, cấp sổ đỏ vẫn đang là dịch vụ khiến người dân bức xúc, nhiều khiếu nại, dù Sở Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng phục vụ. Gần 70% số người dân được hỏi yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính với dịch vụ này.

Đây là lần đầu tiên thành phố thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Đợt khảo sát diễn ra từ 15/8 đến 30/11/2014.

Dịch vụ cấp sổ đỏ khiến người dân bức xúc nhất

Dịch vụ cấp sổ đỏ khiến người dân bức xúc nhất