Những biển cảnh báo nguy hiểm cần biết khi đi xa

Biển số 211a thông báo đường "Giao nhau với đường sắt không có rào chắn".
Cảnh báo kè vực sâu, cầu tạm, cầu hẹp, giao nhau với đường sắt không có rào chắn, có đường ngầm hoặc dốc cao… là những biển báo tài xế nên lưu ý.

Biển số 211a được đặt để báo trước sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt không có rào chắn, không có người điều khiển giao thông. Trong trường hợp có từng đoạn đường bộ và đường sắt cùng đi chung với nhau, như cầu đi chung cũng phải cũng phải đặt một trong hai biển số 210 hoặc 211a cho phù hợp với thực tế có hay không có rào chắn.

Biển số 211a thông báo đường "Giao nhau với đường sắt không có rào chắn".

Biển số 211a thông báo đường “Giao nhau với đường sắt không có rào chắn”.

Nơi đặt biển số 211a thường sẽ đặt thêm biển số 242(a,b) “Nơi đường sắt giao nhau với đường bộ” đặt cách ray ngoài cùng của đường sắt là 10 m.

Biển số 212 báo trước sắp đến cầu hẹp là loại cầu có chiều rộng phần xe chạy nhỏ hơn hoặc bằng 4,50m. Khi qua các cầu này lái xe phải đi chậm, quan sát, nhường nhau và dừng lại chờ ở hai đầu cầu.

Biển số 212 báo trước sắp đến cầu hẹp.

Biển số 212 báo trước sắp đến cầu hẹp.

Biển số 213 “Cầu tạm” thông báo phía trước sắp đến cầu tạm. Đây là loại cầu được làm để sử dụng tạm thời cho xe cộ qua lại. Nếu trọng tải của cầu thấp và khổ cầu hẹp thì phải đặt thêm các biển số 115 “Hạn chế trọng lượng xe” và biển số 118 “Hạn chế chiều ngang” hoặc các biển báo cần thiết khác. Khi gặp báo hiệu cầu tạm, người sử dụng cần thận trọng, khi nước ngập nhất thiết không được qua cầu.

Biển số 213 "Cầu tạm".

Biển số 213 “Cầu tạm”.

Biển số 214 “Cầu quay-cầu cất” để báo phía trước gặp cầu xoay, cầu cất là loại cầu trong từng thời gian có cắt giao thông đường bộ bằng cách quay hoặc nâng nhịp thông thuyền để cho tàu thuyền qua lại. Các phương tiện đi trên đường bộ thấy biển này phải dừng lại chờ đợi.

Biển số 214 "Cầu quay-cầu cất".

Biển số 214 “Cầu quay-cầu cất”.

Biển số 215 “Kè, vực sâu phía trước” cảnh báo phía trước những vị trí có kè chắn vực sâu, hoặc sông suối đi sát đường, cần đề phòng tình huống nguy hiểm rơi xuống vực sâu hoặc sông suối (thường có ở những chỗ ngoặt nguy hiểm).

Biển số 215 "Kè, vực sâu phía trước".

Biển số 215 “Kè, vực sâu phía trước”.

Biển số 216 “Đường ngầm” báo trước những vị trí có đường ngầm (đường tràn). Đường ngầm là những đoạn đường vượt qua sông, suối, khe cạn mà nước có thể chảy tràn qua thường xuyên hoặc khi có lũ. Ở hai đầu đường ngầm phải cắm cột báo mức nước (cột thủy chí).

Biển số 216 "Đường ngầm".

Biển số 216 “Đường ngầm”.