Cần thuê xe tải chở hàng TPHCM
Tân Bình có số dân là : 430.160.
+  Cuối năm 2004 dân số thực tế cư trú là 404.239 người.
+ Đến tháng 6 năm 2005, ước dân sô thực tế cư trú  là 411.000 người.
So sánh 28 năm, chưa tách quận (1975/2003) tăng 2,7 lần;
So sánh 30 năm khi đã tách quận Tân Bình ( 1975/2005) tăng 1,5 lần.
Qua 3 cuộc tổng điều tra dân số, tỷ trọng dân số quận Tân Bình so với thành phố : năm 1979 : 7,72 %; năm 1989 : 8,5% và năm 1999 : 11,49%. Năm 2004 thành phố tổ chức điều tra dân số, quận Tân Bình mới chiếm tỷ lệ 6,6% thành phố.
 
Mức tăng dân số tự nhiên, do trình độ dân trí và đời sống ngày càng cao, cộng với những năm gần đây công tác tuyên truyền vận động thực hiện “ Kế hoạch hóa gia đình”, nên qua các năm luôn giảm dần:
 
 Từ năm 1976 – 1980 bình quân năm 1,68%.
 Từ năm 1981 – 1985 bình quân năm 1,79%.
 Từ năm 1986 – 1990 bình quân năm 1,55%.
 Từ năm 1991 – 1995 bình quân năm 1,53%.
 Từ năm 1996 – 2000 bình quân năm 1,38%.
 Từ năm 2001 – 2005 bình quân năm 1,18%.
 
 Về dân tộc : dân tộc Kinh chiếm 93,33%; Hoa 6,38%; Khơme 0,11%; các dân tộc khác là Tày 0,05%, Thái 0,01%, Nùng 0,03%, Mường 0,02%, Chăm 0,02% và người nước ngoài . . . Phường có nhiều người Hoa là phường 9, 10.
 
 Về tôn giáo : Phật giáo chiếm 19,62%, Công giáo 22,9%, Tin lành 0,37%, Cao đài 0,4 %, Hoa hảo 0,01; Hồi giáo 0,02%, không có đạo chiếm 56,68% ( số liệu tổng điều tra dân số 1999). Toàn quận có 140 cơ sở tôn giáo trong đó, Phật giáo 74, Công giáo 60, Tin lành 4, Cao đài 2.
Dịch vụ chuyển nhà tại Tân Bình
Dịch vụ chuyển nhà tại Tân Bình 

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Tân Bình Nhận chở hàng giá rẻ đã phát triển mô hình vận tải chuyển nhà tại Tân Bình

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được cung cấp những dịch vụ tốt nhất. Chúng tôi rất hân hạnh phục vụ quý khách hàng!

CÔNG TY TNHH SANG ĐÔNG NHI
Địa chỉ: 270A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0908.81.81.85 –  0938.534.666
Website: nhanchohang.vn  – Email: nhanchohangsdn@gmail.com