Định cư tại một mảnh đất mới, địa chỉ mới không đơn giản chỉ là dọn đến ở. Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá. Khi chuyển đến nhà mới, bạn cần phải làm lễ báo cáo với Thần Linh và Gia Tiên cho phép sinh sống tại mảnh đất mới và phù hộ độ trì cho gia đình sống yên ấm, khỏe mạnh trên đất này. Hôm nay chuyển nhà Nhận chở hàng giá rẻ gửi tới các bạn Bài khấn Lễ Tân Gia cũng rất quan trọng sau khi đã làm lễ khấn Thần Linh và Gia Tiên, cụ thể là ” Văn khấn Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân” :

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm ….. (âm lịch)

Tại địa chỉ: …

Tín chủ con là : …..

Trước án tọa Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ Thần quân.

Kính cẩn tâu rằng:

Ngài giữ ngôi Tam Thái

Nắm quyền tạo hóa

Trừ tai cứu họa,

Bảo vệ dân lành.

Nay bản gia hoàn tất công trình

Chọn ngày lành gia đình nhóm lửa

Nhân lễ khánh hạ, kính cẩn tâu trình:

 

Chúng con cầu xin Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân phù hộ cho gia đình chúng con đến nơi đây được:

Bình an thịnh vượng

Phát đạt, thành danh

Tài lộc dồi dào

Cửa cao nhà rộng

Vợ chồng hạnh phúc

Êm ấm trong ngoài

Con cháu gái trai

Giỏi giang thành đạt

Trăm sự như ý

Vạn sự cát tường

Cúi nhờ ân đức cao dày

Đoái thương phù trì bảo hộ.

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !1111

Hãy liên hệ với Nhận chở hàng giá rẻ ( 0938.534.666 ) nếu các bạn có nhu cầu chuyển nhà
Thời gian làm việc: 24/24.
Thời gian xe tải hoạt động : (8h00 – 16h00) – (20h00 – 6h00)