CHƯA ĐỦ TUỔI LÁI XE MÁY BỊ PHẠT BAO NHIÊU TIỀN

Theo luật Giao thông đường bộ Việt Nam quy định : Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông phải đủ 18 tuổi trở lên và phải có Giấy phép lái xe theo quy định. Nếu vi phạm sẽ bị công an giao thông xử lý phạt.

CHƯA ĐỦ TUỔI LÁI XE MÁY BỊ PHẠT BAO NHIÊU TIỀN
CHƯA ĐỦ TUỔI LÁI XE MÁY BỊ PHẠT BAO NHIÊU TIỀN

Khi đến giải quyết, vì người vi phạm còn vị thành niên nên cần phải có người giám hộ để làm các thủ tục ký và xử lý phạt theo lỗi quy định. Ngoài ra, còn xử lý chủ phương tiện lỗi: Để xe hoặc giao xe cho người chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, mức phạt từ 800.000 đến 1.200.000 đồng.

Để tham gia giao thông an toàn và tuân thủ pháp luật mọi người nên chấp hành đúng. Mang đầy đủ giẩy tờ khi tham gia giao thông, đội mũ bảo hiểm và chỉ lái xe khi đã đủ tuôi và đầy đủ sức khỏe.