Xe tải chở thuê quận 1
Nhằm giảm bớt thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí, thời gian của người dân, khuyến khích người dân đổi giấy phép lái ôtô, xe máy sang mẫu mới (thẻ nhựa vật liệu PET), Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 87/2014/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 7/11/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ, trong đó sửa đổi nội dung liên quan đến giấy chứng nhận sức khỏe (giấy khám sức khỏe). Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/2/2015.
Quy định mới về giấy khám sức khỏe khi cấp giấy phép lái xe
Quy định mới về giấy khám sức khỏe khi cấp giấy phép lái xe
        Theo quy định hiện hành (Điều 54 Thông tư số 46/2012) và Quyết định số 4132/2001/QĐ-BYT ngày 04/10/2001 của Bộ Y tế về tiêu chuẩn sức khỏe của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới thì người đi đổi, cấp lại GPLX phải có đơn đề nghị đổi, cấp lại GPLX; hồ sơ GPLX gốc (nếu GPLX bị mất, còn hồ sơ gốc), bản sao GPLX (nếu còn GPLX) và Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (giấy khám sức khỏe còn trong thời hạn 1 năm nếu làm công việc bình thường, 6 tháng nếu làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nặng)
        Còn theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 87/2014/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 54 của Thông tư số 46/2012, ngoài quy định chung như trên thì phần giấy chứng nhận sức khỏe được sửa đổi thành: “Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ trường hợp chuyển đổi GPLX bằng giấy bìa sang giấy phép bằng vật liệu PET cho các đối tượng: Người có GPLX các hạng A1, A2, A3; Người có GPLX hạng A4, GPLX ô tô còn hạn sử dụng trên 3 tháng”.
        Như vậy, theo quy định mới người có GPLX ô tô, mô tô các hạng (loại bằng cũ, chất liệu giấy) còn thời hạn sử dụng 3 tháng trở lên khi làm thủ tục đổi GPLX sang mẫu mới (vật liệu PET) sẽ không cần phải có giấy khám sức khỏe.