Đường một chiều có hai làn xe, không có biển phân làn theo hướng hoặc theo phương tiện, vậy xe hơi có được đi cả hai làn? (Xuân Thành).

Vạch kẻ đường đi thế nào cho đúng?
Vạch kẻ đường đi thế nào cho đúng?

Như hình ảnh trên, đường một chiều không có biển 411 và 412. Nếu vậy, xe ôtô của mình có được đi ở cả hai làn không?. Mình từng đọc nhiều tranh luận trên các diễn đàn nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Mong mọi người giải thích giùm mình là căn cứ vào luật nào, nếu được đi hoặc không được đi? Xin cảm ơn!