Quận 11 có tổng diện tích 513,58 ha, nằm ở Tây Nam thành phố. Giáp quận Tân Bình ở phía Bắc và Tây Bắc, phía Đông giáp Quận 5,10, phía Nam và Tây Nam giáp ranh Quận 6. Tính đến cuối năm 2007, quận 11 có dân số là 230.014 người, có 120.562 nữ (tỷ lệ 52,41%). Người Hoa có 108.003 người (tỷ lệ 46,95%), mật độ dân số trung bình là 44.540 người/km2.

Trong tháng, đã cấp 354 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; cấp 73 giấy phép xây dựng, sửa chữa nhà; 13 chứng chỉ quy hoạch. Thống nhất triển khai các nội dung về công tác quản lý, xử lý trật tự xây dựng sau cấp phép; phối hợp giải quyết sự cố trong thi công công trình Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ khu vực phía Nam.

Dịch vụ chuyển nhà tại quận 11
Dịch vụ chuyển nhà tại quận 11

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của quận 11 Dịch Vụ Vận Tải Bảy Phong   đã phát triển mô hình vận tải vận chuyển hàng hóa tại quận 11

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được cung cấp những dịch vụ tốt nhất. Chúng tôi rất hân hạnh phục vụ quý khách hàng! 0938.516.889 hoặc 0938.567138 – 0932.101.678