Huyện Củ Chi có hệ thống sông, kênh, rạch khá đa dạng. Sông Sài Gòn chịu chế độ ảnh hưởng dao động bán nhật triều, với mực nước triều bình quân thấp nhất là 1,2 m và cao nhất là 2,0 m. Các hệ thống kênh rạch tự nhiên khác, đa số chịu ảnh hưởng trực tiếp chế độ hủy văn của sông Sài Gòn như Rạch Tra, Rạch Sơn, Bến Mương … Riêng chỉ có kênh Thầy Cai chịu ảnh hưởng chế độ thủy văn của sông Vàm Cỏ Đông. Nhìn chung hệ thống sông, kênh, rạch trực tiếp chi phối chế độ thủy văn của huyện và nét nổi bậc của dòng chảy và sự xâm nhập của thủy triều.

Cơ cấu kinh tế của huyện hiện nay là: Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp, Nông nghiệp, Thương mại – Dịch vụ. Hiện nay trên địa bàn huyện có 2 Khu công nghiệp và 3 Cụm công nghiệp đang hoạt động. Trong tương lai, một số dự án lớn của thành phố sẽ được triển khai trên địa bàn huyện Củ Chi như: Khu đô thị Tây Bắc thành phố: Quy mô 6.000ha; Khu xử lý chất thải rắn thành phố: Quy mô 822ha; Khu thảo cầm viên Sài Gòn: Quy mô 485,35ha; Trường đại học Dân lập Củ Chi: Quy mô 20ha; Khu công viên văn hoá lịch sử Sài Gòn – Gia Định: Quy mô 100ha; Khu công viên giải trí quốc tế: Quy mô 150ha; Khu du lịch sinh thái – vườn: Quy mô 100ha; Khu công viên nước Củ Chi (mở rộng): Quy mô 28ha; Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi – giai đoạn 2: Quy mô 169,80ha…

Dịch vụ xe tải chở thuê tại Củ Chi – Bảy Phong – 0938.516.889
Dịch vụ xe tải chở thuê tại Củ Chi – Bảy Phong – 0938.516.889

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Củ Chi  Dịch Vụ Vận Tải Bảy Phong đã phát triển mô hình vận tải vận chuyển hàng hóa tại Củ Chi

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được cung cấp những dịch vụ tốt nhất. Chúng tôi rất hân hạnh phục vụ quý khách hàng! 0938.516.889 hoặc 0938.567138 – 0932.101.678