Bộ GTVT vừa yêu cầu các Cục Hàng không VN, Hàng hải VN, Đường thủy nội địa, Đường sắt VN, các Tổng công ty: Hàng không VN, Hàng hải VN, Đường sắt VN, Tân Cảng; các Tổng công ty Cổ phần Vận tải thủy, Đường sông Miền Nam, chuẩn bị báo cáo Bộ các giải pháp kết nối những phương thức vận tải, giảm áp lực vận tải đường bộ.

Cho thuê xe tải quận Phú Nhuận
Cho thuê xe tải quận Phú Nhuận

Bộ GTVT đề nghị các Cục Quản lý Nhà nước đánh giá chung về hiện trạng năng lực vận tải chuyên ngành, khả năng đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa, hành khách, những bất cập, hạn chế, khó khăn, các giải pháp thực hiện ngay từ quý II/2014 đến hết năm 2015 để tăng cường kết nối giữa các phương thức vận tải, giảm áp lực cho vận tải đường bộ. Các Tổng công ty đánh giá chung về hiện trạng năng lực vận tải của đơn vị, khả năng đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa, hành khách; những bất cập, hạn chế, khó khăn; các giải pháp thực hiện ngay từ quý II/2014 đến hết năm 2015 để tăng cường kết nối giữa các phương thức vận tải, giảm áp lực cho vận tải đường bộ. Dự kiến trung tuần tháng 4 Bộ trưởng Đinh La Thăng chủ trì cuộc họp với các cơ quan về nội dung này.