Muôn kiểu chuyển đồ hài hước

Khi mọi người muốn chuyển nhà hoặc đồ vật thì sẽ như thế này đây…..

Chuyển nhà  Bu như kiến
Chuyển nhà Bu như kiến

 

Đi kiểu này không gặp hà bá mới lạ…
Đi kiểu này không gặp hà bá mới lạ…

 

Bác này nội công thật là thâm hậu
Bác này nội công thật là thâm hậu

 

Chở kiểu này cũng ngang ngửa mấy anh Việt Nam và che mưa vừa che nắng
Chở kiểu này cũng ngang ngửa mấy anh Việt Nam và che mưa vừa che nắng

 

Sức mạnh tập thể là đây…
Sức mạnh tập thể là đây…
Sức mạnh tập thể là đây…
Sức mạnh tập thể là đây…

 

Khi nghệ sĩ xiếc ra đường….
Khi nghệ sĩ xiếc ra đường….