Kể từ 0h00′ ngày 01/01/2015, Công ty Cổ phần Tasco sẽ áp dụng mức thu phí mới tại Trạm thu phí BOT Tân Đệ (Thái Bình), cụ thể như sau:

Mức thu phí mới tại Trạm thu phí Tân Đệ
Mức thu phí mới tại Trạm thu phí Tân Đệ

Ghi chú:

– Tải trọng của từng loại phương tiện áp dụng mệnh giá trên là tải trọng theo thiết kế (trọng tải hàng hóa), căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký xe do cơ quan có thẩm quyền cấp.

– Đối với việc áp dụng mức thu phí đối với xe chở hàng bằng container (bao gồm cả đầu kéo rơ mooc chuyên dùng): Áp dụng mức thu theo trọng lượng toàn bộ của xe, không phân biệt có chở hàng hay không chở hàng.

Công ty Cổ phần Tasco trân trọng thông báo tới các tổ chức, cá nhân tham gia giao thông qua Trạm thu phí BOT Tân Đệ được biết.