Vận chuyển là một quá trình hỗn loạn. Tại sao lại nói như vậy? Vì nó có quá nhiều thứ cần phải làm và kiểm soát, đặc biệt đối với những gia đình lớn hoặc công ty lớn.

Với một người có 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày, sẽ mất khoảng 20 tiếng để làm việc và nghỉ ngơi, vậy chỉ còn 4 tiếng còn lại dành cho việc vận chuyển. Làm sao bạn có thể kiểm soát toàn bộ công việc bao gồm sàng lọc, dọn dẹp, đóng gói, tìm kiếm công ty vận chuyển… chỉ với từng ấy thời gian?

Điều quan trọng là bạn phải nghiêm túc thực hiện những nguyên tắc cơ bản để hoàn thành tốt việc vận chuyển này.

Đầu lên là lên kế hoạch. Một kế hoạch tốt bao gồm ngày bắt đầu và ngày kết thúc, các giai đoạn phải thực hiện, và các task nhỏ trong từng giai đoạn đó. Dựa vào bản kế hoạch đó, bạn sẽ nằm được mình đã làm được bao nhiêu %.

Sàng loc kỹ đồ đac. Nhờ vào bước này, số lượng đồ đạc của bạn sẽ được tối ưu hoá, bạn không phải mất công sức và thời gian cho những món đồ không cần thiết.

Lập danh sách đồ dùng được mang đi. Đây là danh sách rất quan trọng sẽ theo bạn từ đầu cho tới lúc bạn đã thực hiện xong. Dựa vào đây bạn sẽ tìm kiếm các nguyên vật liệu phù hơp để đóng gói, kiểm soát tiến trình đóng gói, và cuối cùng là kiểm tra công ty đã vận chuyển đủ số lượng đồ đạc của bạn chưa!

Ghi chú cho tất cả các thùng các tông: đồ được đựng trong đó, phòng chứa món đồ đó, loại đồ (hàng dễ vỡ, thiết bị điện tử….)

Vào cuối mỗi ngày hãy ghi chú lại những task mà bạn đã hoàn thành và lên task mới cho ngày hôm sau.

Việc quản lý công việc có vẻ khá công phu, nhưng nó đảm bảo bạn sẽ không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào trong quá trình dài này.

Làm sao để việc di chuyển được thực hiện một cách có tổ chức?
Làm sao để việc di chuyển được thực hiện một cách có tổ chức?