Những nhà chuyển dọn nhà ở về ngành chuyển dọn đã bắt đầu xuất hiện ở Nhật năm 1975. Khủng hoảng dầu hỏa đã đem đến sự bắt đầu….Các nhà chuyển dọn nhà ở đã bắt đầu đáp ứng sự di chuyển của các hộ gia đình.

Việc xây dựng các nơi cư trú đã trở nên phổ biến từ những ngày đó và nhu cầu chuyển nhà đã gia tăng nhanh chóng. Lịch sự của ngành chuyển nhà Nhật Bản được hình thành từ từ kể từ lúc ấy và phát triển đến ngày hôm nay. Thời gian phát triển của ngành chuyển nhà Nhật Bản không hơn 25 năm. Sự mở rộng của nhu cầu về chuyển nhà ổn định trong những năm gần đây và sự cạnh tranh của các nhà chuyển dọn đã đang  rất dữ dội.

Những thống kế cơ bản về ngành dịch vụ chuyển nhà ở Nhật
Những thống kế cơ bản về ngành dịch vụ chuyển nhà ở Nhật

Trong khi dân số của Nhật Bản khoảng 126 triệu người thì số lượng người chuyển nhà vào khoảng 6.2 triệu người và tỉ lệ chuyển nhà vào khoảng 4,9% năm 1999. Với số lượng nhân khẩu trong một nhà vào khoảng 2.8 người thì số hộ gia đình được chuyển đi vào khoảng 2.32 triệu hộ. Do đó, số lượng trường hợp chuyển nhà mà một nhà cung cấp dịch vụ chuyển nhà phải xử lý hằng năm là vào khoảng 3.2 triệu trường hợp. Nếu tính chi phí 1 lần chuyển trung bình là 120-130 ngàn Yên thì con số là vào khoảng 400 tỉ Yên. Đây là con số được ước lượng vì nghiên cứu thị trường chính xác vẫn chưa thực hiện xong.

Ở Nhật Bản, mối quan tâm của người tiêu dùng đối với ngành chuyển nhà đã và đang tăng lên hằng năm. Tất cả là bởi vì những vấn đề phát sinh của việc chuyển dọn nhà gia tăng, cũng như sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp dịch vụ chuyển nhà trở nên khắt nghiệt. Ngành chuyển dọn nhà của Nhật Bản hiện đang ở điểm bão hòa. Các nhà chuyển dọn phải cung cấp dịch vụ chất lượng cao hơn và chi phí vận chuyển phải rẻ hơn trước. Do đó, mỗi công ty chuyển dọn ở Nhật Bản đều cố gắng tăng hiệu suất và giảm chi phí.

Những thời gian gần đây, các dịch vụ mới và hàng hóa mới về ngành kinh doanh chuyển nhà gia tăng bao gồm các thiết bị xây dung, máy móc hỗ trợ lao động, và dịch vụ liên quan như vệ sinh nhà cửa, phụ liệu đóng gói…v..v..